Donirajte online

UDRUGA “RTL POMAŽE DJECI” FINANCIRALA JE BOBATH TEČAJ ZA BEBE ZA DVA FIZIOTERAPEUTA IZ SPECIJALNE BOLNICE GOLJAK

Udruga “RTL pomaže djeci” je zahvaljujući velikodušnoj donaciji Splitske banke financirala Bobath tečaj za bebe za dva fizioterapeuta iz Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak.

Bobath terapija

Zagreb, ožujak 2009. – Udruga “RTL pomaže djeci” i njezina ambasadorica Sanja Doležal razveselile su svojim posjetom djecu Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak. Razlog posjeta bila je demonstracija novostečenog znanja o primjeni Bobath terapije u procesu rehabilitacije djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Zahvaljujući velikodušnoj donaciji Splitske banke, Udruga “RTL pomaže djeci” bila je u mogućnosti financirati Bobath tečaj za dva fizioterapeuta koji svakodnevno provode program rehabilitacije s mališanima na Goljaku. Ovim projektom prate se djeca rođena s rizikom za nastajanje neurolške bolesti. Osnovni cilj projekta je rana primjena odgovarajućih terapijskih postupaka koji mogu uvelike utjecati na sveukupni razvoj djece.