Donirajte online

Udruga “Anđeli”, Split

217 splitskih anđela mališani su s najtežim tjelesnim oštećenjima. Svakodnevne terapije i vježbanje njihov su način života.

Udruga „Anđeli“ osnovana je 2005. godine i skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i djeci najtežim tjelesnim invalidima. Do sada su realizirali brojne projekte i svojim korisnicima osigurali korištenje brojnih usluga i inovativnih terapeutskih metoda.

Kako bi prazni zidovi postali senzorna soba, a život malih anđela imao manje grča potrebna nam je i vaša pomoć. Kroz našu „Budi mi prijatelj“ kampanju planiramo im opremiti senzornu sobu kako bi u opuštajućem i motivirajućem okruženju mogli kvalitetnije i bolje provoditi terapije što će posljedično dovesti do poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja. U senzornoj sobi djeca se puno lakše opuštaju, sama biraju podražaje koji im odgovaraju, a samom terapeutu je rad u takvim uvjetima puno lakši što znači da može puno kvalitetnije i bolje provoditi terapiju s djetetom.