Donirajte online

Odbor za odabir projekata Udruge „RTL pomaže djeci“ odobrio je nove projekte

Odbor za odabir projekata pregledao je i ocijenio sve zamolbe u skladu s već određenim kriterijima kao što su: konkretna potreba za projektom, korist projekta za ciljanu skupinu, broj direktnih korisnika, tehnička i organizacijska sposobnost organizacije za provedbu projekta, procjena troškova, pouzdanost i održivost organizacije koja je prijavila projekt i sl.

Odbor za odabir projekata odobrio je sljedeće projekte:

1) “Vozimo se zajedno“, „Ludbreško sunce“ – udruga za osobe s invaliditetom, Ludbreg
2) „Moje oči ti govore – asistivna tehnologija”, „Kolibrići“ – udruga roditelja vitalno ugrožene djece, Zagreb
3) „Liječenje bez lijekova – Neurofeeback uređaj“, Klinički bolnički centar Rijeka, Zavod za dječju neurologiju i dječju psihijatriju, Rijeka
4) „Terapijsko-rehabilitacijski park“, Klinički bolnički centar Osijek, Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju
5) „Nadogradnja transportnog inkubatora“ – Opća županijska bolnica Vukovar, Odjel pedijatrije i rodilišta