Donirajte online

Novi park osjetila u Sisku

Prije početka nove školske godine red je da i oni najmlađi dobiju nove, osvježene prostore pa se tako u Sisku u sklopu Dječjeg vrtića Sisak Novi uredio park osjetila. Park je smješten u dvorišnom prostoru objekata „Radost“ i „Maslačak“, a cilj je stvaranje sigurnog, raznolikog i razvojno-primjerenog okruženja za učenje na otvorenom koji doprinosi obogaćivanju kurikuluma i poticanju razvoja kroz sva osjetila. Osjetilni park predviđen je za aktivaciju svih pet osjetila, a osmišljen je tako da potakne, između ostalog, i razvoj motorike periodičkom izmjenom podloge po kojoj se dijete kreće.

Uz stručno vodstvo odgajatelja djeca u parku uče o sebi, okolišu koji ih okružuje i njegovoj važnosti, snalaženju u prostoru, svladavanju prepreka te o svim koristima koje okoliš pruža.

Projekt parka osjetila primarno je orijentiran na djecu predškolskog uzrasta, no, kako je riječ o parku koji je jedini takve vrste na području Grada Siska i šire, koristit će se i za organizirane edukacijske posjete školske djece. Ono što je jedna od najvećih koristi parka jest činjenica da je izuzetno dobar za djecu s teškoćama u razvoju koji najčešće imaju problema sa senzorikom i senzoričkom integracijom.