Donirajte online

Natječaj za donacije

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje. Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja je dostupna ovdje ili je zatražiti na broj telefona 01 3660 405.

Opća pravila i uvjeti za prijavu

  • Biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
  • Biti neprofitna organizacija
  • Poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
  • Imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
  • Operativni troškovi (troškovi plaća, administrativni troškovi, najam i sl.) neće biti financirani
  • Vrijednost projekta ne može prelaziti iznos od milijun kuna
  • Ukoliko Humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom u roku od godinu dana

Rok za prijavu

Rok za slanje prijava je 28. veljače 2011. godine. Sve prijave koje su pristigle u navedenom roku bit će razmatrane na prvoj sljedećoj sjednici Odbora za odabir projekata (proljeće 2011.). Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internet stranici http://rtlpomazedjeci.hr/.

Kontakt

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci” Krapinska 45, 10 000 Zagreb Tel: 01 3660 405 Fax: 01 3660 439 E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr