Donirajte online
RTL_pomaze_djeciNOVO

NATJEČAJ ZA DONACIJE

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.
Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja je dostupna ovdje ili je zatražiti na broj telefona 01 3660 934.

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu

• “RTL pomaže djeci” pomaže samo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece (do18 godina starosti):
• pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili djeci s potrebama
• pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

• Da bi se mogao kvalificirati, kandidat mora:


• biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
• biti neprofitna organizacija
• poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
• imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta.
• “RTL pomaže djeci” neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi i sl.).
• Nepotpune prijave neće se razmatrati.
• Ako Humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom u roku od godinu dana.
• Organizacije čiji su projekti su unazad dvije godine bili financirani od strane udruge „RTL pomaže djeci“ neće biti razmatrani kao prioritet za financiranje

Molimo Vas, priložite sljedeće dokumente:

• financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta
• realnu procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda)
• presliku statuta
• presliku rješenja o registraciji
• presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (matični broj) i presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
• organigram – grafički prikaz strukture organizacije
• godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodnu godinu
• životopis osobe odgovorne za organizaciju
• životopis voditelja/ice projekta tj. osoba koje će provoditi projekt
• bilancu i račun dobiti i gubitka (RDG) za prethodnu godinu
• fotografije postojećeg stanja.

Rok za prijavu:

Rok za slanje prijava je 30. travnja 2018. Sve prijave koje su pristigle u navedenom roku bit će razmatrane na prvoj sljedećoj sjednici Odbora za odabir projekata (jesen /zima 2018.). Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internet stranici http://www.rtlpomazedjeci.hr/.

Način prijave:

Prijave slati isključivo u elektronskom obliku na rtlpomazedjeci@rtl.hr uz napomenu „prijava na natječaj“

Kontakt:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci”
Krapinska 45, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3660 934 Fax: 01 3660 439
E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr