Donirajte online

Natječaj za donacije

 

 

Pozivaju se neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje.

Prijavitelj je obvezan popuniti prijavnicu za donacije koja je dostupna ovdje ili je zatražiti na broj telefona 01 3660 934.

Opća pravila i uvjeti za prijavu:

  • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
  • biti neprofitna organizacija
  • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta
  • operativni troškovi (troškovi plaća, dnevnice, putni troškovi, administrativni troškovi, najam i sl.) neće biti financirani niti kada se direktno odnose na provedbu projekta
  • vrijednost projekta ne može prelaziti iznos od milijun kuna
  • ukoliko humanitarna udruga “RTL pomaže djeci” odobri donaciju, ona mora biti iskorištena s određenom svrhom u roku od godinu dana
  • organizacije čiji projekti nisu odobreni za financiranje neće biti kontaktirane/obaviještene

Rok za prijavu:

Rok za slanje prijava je 30. rujna 2017. Sve prijave koje su pristigle u navedenom roku bit će razmatrane na prvoj sljedećoj sjednici Odbora za odabir projekata (jesen /zima2017.). Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internet stranici http://rtlpomazedjeci.hr/. Financiranje projekata neće biti prije siječnja 2018.

Kontakt:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte humanitarnu udrugu “RTL pomaže djeci”

Krapinska 45, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3660 934 Fax: 01 3660 439

E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr

prijavnica za donacije_2017