Donirajte online

“RTL pomaže djeci” u posjetu udruženju “DJECA PRVA”

“RTL pomaže djeci” u posjetu udruženju “DJECA PRVA” Djeca prvaSiječanj 2009. – Udruga “RTL pomaže djeci” posjetila je Udruženje “Djeca prva” u Dječjem vrtiću u Kozari boku, gdje se provodi projekt “Igrom do škole”.

Teta Sanja i mala štićenica Udruženja

Zagreb, siječanj 2009. – Udruga “RTL pomaže djeci” i njezina ambasadorica Sanja Doležal razveselile su svojim posjetom djecu iz Udruženja “Djeca prva”, koja sudjeluju u projektu “Igrom do škole”, a čiju provedbu za pedagošku godinu 2008/2009 financira Udruga “RTL pomaže djeci”. Projekt se odnosi na igraonice za socijalno depriviranu predškolsku djecu te grupe za samopomoć njihovih majki. Djeca su s velikim zadovoljstvom provela tetu Sanju po cijelom vrtiću i objasnila joj što su sve do sada naučila i koje su im najomiljenije igre. Njihove su majke sa Sanjom razmjenjivale praktične savjete o odgoju djece i isticale važnost uloge roditelja u njihovom odrastanju. Udruženje “Djeca prva” nevladina je neprofitna udruga, čija misija je doprinijeti razvoju civilnog društva kroz poboljšanje uvjeta odrastanja djece i zaštitu obitelji te zagovaranje u skladu s potrebama i pravima djece.