Donirajte online

Kako aplicirati?

Uvjeti za dodjelu donacija

Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci“ podupire projekte i organizacije na teritoriju Republike Hrvatske isključivo posvećene dobrobiti djece (do 18 godina starosti). Podupiremo projekte namijenjene bolesnoj, nemoćnoj, siromašnoj ili djeci u potrebi, a u vidu razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece.

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu:

 • biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj
 • biti neprofitna organizacija
 • poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima
 • Imati odgovarajući strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta

Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci“:

 • podupirat će samo one projekte koji su u potpunosti izvedivi u roku od godinu dana
 • neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, najam prostora za rad, režijski troškovi i sl.)

Kako aplicirati za donaciju?

Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci“ prikuplja zahtjeve za donacije tijekom cijele godine.

Prijavnica za donaciju može se:

Prijavnica se mora dostaviti, u potpunosti ispunjena s pripadajućom dokumentacijom, redovnom poštom na adresu:

RTL pomaže djeci
Krapinska 45
HR – 10000 Zagreb

Za bilo kakva pitanja vezana uz popunjavanje prijavnice obratite se na:

Tel: ++385 1 3660 405
Fax: ++385 1 3660 439
E-mail: rtlpomazedjeci@rtl.hr

 

Postupak odabira:

Pred-odabir

Upraviteljica Humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“ zadužen je za pred-odabir projekata:

 • provjerit će dali je prijavnica kompletirana
 • provjerit će dali prijavnica u potpunosti ispunjava opća pravila i uvjete (što može podrazumijevati posjet ili razgovor s odgovornom osobom koja je prijavila projekt)
 • samo će projekti koji ispunjavaju sve uvijete biti prezentirani Odboru za odabir projekata

Odabir

Svi projekti koji ispunjavaju zadane uvijete bit će prezentirani Odboru za odabir projekata koji odlučuje o tome kojim projektima će se dodijeliti pomoć. Odbor za odabir projekata zasjeda dva puta tijekom godine.

Kriteriji odabira su slijedeći:

 • konkretne potrebe predstavljenog projekta
 • korisnost projekta za ciljnu skupinu
 • broj direktnih korisnika projekta
 • tehničke i organizacijske mogućnosti za razvoj projekta
 • procjena vremenskog perioda u kojem bi projekt trebao zaživjeti
 • procjena usklađenosti ciljeva i predviđenih rezultata projekta
 • procjena održivosti organizacije/prijavitelja projekta.

Upraviteljica odlučuje kojim će se redoslijedom projekti financirati; sukladno “hitnosti” projekta, raspoloživim sredstvima i zainteresiranim donatorima.

Dio odabranih projekata bit će predstavljena u godišnjoj kampanji “Budi mi prijatelj” (lipanj ili prosinac). Sredstva koja će se prikupiti tijekom kampanje bit će prioritetno dodijeljena tim projektima. Preostala sredstava će se usmjeriti na druge projekte. U svakom slučaju, činjenica da se pojedini prilog emitira unutar kampanje ne znači da će isti biti i financiran. Obveza je Udruge da svakako koncentrira svoje napore za prikupljanje sredstava koji će financirati sve odabrane projekte.

 Dodjela sredstava:

Odluka

Udruga će isključivo kontaktirati projektne organizacije čije projekte je obarao Odbor za odabir projekata. Projektne su organizacije obaviještene o odluci Odbora za odabir projekata u trenutku kada Udruga raspolaže s dovoljno sredstava za financiranje njihovog projekta.

Korisnici pomoći Humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“ dobivaju dokument/Ugovor o donaciji koji će detaljno specificirati uvijete suradnje između dvaju organizacija.

Dodjela sredstava

Ukoliko Humanitarna udruga „RTL pomaže djeci“ odobri iznos za donaciju, isti mora biti korišten s određenom svrhom unutar vremenskog perioda od jedne godine. Prilikom isteka tog perioda, mora se predati novi zahtjev. Isplata će biti učinjena jedino ukoliko takva potreba bude potkrijepljena pismenim dokumentom (dodatna procjena može biti provedena kako bi se isključila bilo kakva sumnja).

Specifične klauzule mogu biti dodane Ugovoru o donaciji (Ugovoru) ovisno o tipu projekta koji se kroz isti financira. Na primjer: organizacija koja dobiva pomoć za izgradnju nove kuće, mora izdati pismenu potvrdu kojom se obvezuje da zemlju koju je za tu svrhu kupila neće prodati u slijedećem periodu od 5 godina i sl.