Donirajte online

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje “KAS” Sisak – “Oprema za jahanje”

O Udruzi: Udruga “KAS” osnovana je 2002. godine kao nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana koja provodi terapijsko jahanje za osobe s različitim oblicima invaliditeta. Većina korisnika udruge su djeca do 16 godina starosti, njih oko 75. Primarni je cilj Udruge poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom kroz pružanje specifičnog oblika terapije – jahanja na konju. Udruga je članica Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje.

O projektu: Svrha je projekta kupnjom odgovarajućeg konja i opreme omogućiti nesmetani nastavak terapijskog i rehabilitacijskog programa za djecu s cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama u razvoju. S obzirom da je “KAS” jedina udruga koja se bavi terapijskim jahanjem na području Sisačko-moslavačke županije, broj potencijalnih korisnika svakim je danom sve veći. Trenutno jedini način za uključivanje svih zainteresiranih u program terapijskog jahanja je smanjivanje broja terapija za svakog korisnika. Kako bi učinci terapije bili učinkoviti, svaki korisnik bi trebao imati barem dva termina terapije tjedno. Kupnjom tražene opreme svi konji će istodobno biti uključeni u program rada s djecom te će se na taj način povećati broj korisnika terapije što će u konačnici rezultirati boljim psihofizičkim stanjem djece korisnika terapije.

Vrijednost donacije: 16.900,00 kn

Donator: Tiens d.o.o.

Kontakt: Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje “KAS” Sisak Savska bb, 44 000 Sisak
Tel/fax: 044 741 460
E-mail: udruga.kas@sk.t-com.hr
Web: www.kas-sisak.hr Gdin. Dominik Tomaš, predsjednik