Donirajte online

Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Sunce” u Makarskoj: “Pravo na igru”

O Udruzi: Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Sunce” osnovana je 1994. godine. Okuplja roditelje i djecu s teškoćama u razvoju s područja Makarskog primorja, bez obzira na dob i vrstu oštećenja. Trenutačno je u rad Udruge uključeno 56-ero djece i mladih. Udruga kroz različite programe sustavno radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju. Članica je Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, Hrvatskog saveza tjelesnih invalida i mreže udruga invalida TOMS.

O projektu: Svrha projekta je omogućiti djeci s motoričkim i drugim teškoćama u razvoju ostvarenje prava na igru u sigurnom i poticajnom okruženju te im na taj način osigurati da kao aktivni sudionici kroz igru razvijaju vlastite potencijale. Projekt se odnosi na opremanje dječjeg igrališta sa specijalnim spravama i uređenje vanjskog prostora Udruge, koji će osim djece članova Udruge moći koristiti i sva druga djeca s teškoćama u razvoju s makarskog područja. Novoopremljeno igralište doprinijet će sveukupnom psihofizičkom razvoju djece s teškoćama u razvoju.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 135.210,00 kn.

Kontakt: Udruga “Sunce” Kralja P. Krešimira IV br. 9, 21 300 Makarska
Tel: 021 690 324
Fax: 021 616 660
E-mail: udruga-sunce@st.t-com.hr Gđa. Olivia Prodan Ravlić, predsjednica