Donirajte online

Udruga “Naša dica”, Kaštela

O Udruzi: Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“ iz Kaštela osnovana je 2007. godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Udruga provodi individualnu i grupnu terapiju i jedina je na tom području koja djeci i roditeljima pruža adekvatnu i stručnu pomoć.

O projektu: Udruga nam se obratila za pomoć u vidu financiranja didaktičke opreme i stručnog tima za individualni i grupni rad s djecom s teškoćama u razvoju. Kroz ovaj projekt djeca s teškoćama u razvoju dobila su prijeko potrebnu stručnu pomoć kroz rad  s logopedom, defektologom, fizioterapeutom i radnim terapeutom. Zahvaljujući kvalitetnoj i stručnoj podršci djeca znatno brže napreduju i usavršavaju, kako postojeće, tako i nove vještine koje su im potrebne za njihov sveobuhvatni psiho-motorni razvoj.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 72.307,00 kn.

Kontakt:

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“

Crnoči 2/3, Kaštel Novi

Tel: 021 235 408

Fax: 021 235 411

E-mail: nasa.dica@gmail.com

E-mail: www.nasadica.hr

Gđa Gordana Burić, predsjednica