Donirajte online

Osnovna škola Dvor

O školi: Osnovna škola Dvor započela je s radom 1996. godine. Škola djeluje na području od posebne državne skrbi, a prema odluci Ministarstva prosvijete, znanosti i športa utvrđen joj je status škole s otežanim uvjetima rada. Školu pohađa 224 učenika koji dolaze iz 31 naselja. Škola ima izuzetno važnu ulogu u zajednici budući je uz dječji vrtić jedina odgojno-obrazovna ustanova.

O projektu: Škola nam se obratila sa zamolbom da im se uredi specijalizirana učionica za prirodnu skupinu predmeta (kemija, biologija i priroda). Realizacijom ovoga projekta djeca i mladi na ovom izuzetno siromašnom i ruralnom području dobili su uvjete za kvalitetno obrazovanje. Istovremeno, djeci će to biti i svojevrsna nagrada i dodatna motivacija za odlične uspjehe koje postižu na natjecanjima bez obzira na prilično skromne uvjete koje imaju u školi. Upravo ova donacija bila je motiv i za Sisačko –moslavačku županiju koja se uključila u projekt na način da je osigurala potrebnu opremu i namještaj za novouređeni kabinet na radost djece i stručnog tima koji koriste kabinet.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 73.049,50 kn

Kontakt:

Osnovna škola Dvor

Ante Brune Bušića 5, Dvor

Tel: 044 871 095

Fax: 044 871 326

E-mail: osnovna-skola-dvor@sk.t-com.hr

Web: www.os.dvor.skole.hr

Gđa Vlatka Jeričević, ravnateljica