Donirajte online

Osnovna škola „Zadarski otoci“

O Školi: Osnovna škola „Zadarski otoci“ radila je kao osnovna škola isključivo u područnim odjelima na otocima. Od 28. travnja 2009. godine škola je u novoj zgradi i s ukupno 711 učenika djeluje kao matična škola područnim školama na otocima. Škola raspolaže s 8 učionica za razrednu nastavu, 11 specijaliziranih praktikuma i kabineta za određene predmete, informatičkom učionicom i sportskom dvoranom od tri dijela. Otvaranje ove škole olakšalo je školovanje učenicima koji pripadaju tom području, a koji su do njenog otvaranja pohađali drugu najbližu školu.

O projektu: Neposredno nakon otvaranja, škola se suočila s problemom kvalitetnog opremanja pa se za pomoć obratila Udruzi „RTL pomaže djeci“. Naime, novi prostor knjižnice nije mogao sam po sebi ispunjavati svrhu pa je nabavka novih knjiga i lektira bila neophodna. Udruga „RTL pomaže djeci“ je odobrila sredstva koja su utrošena na mnoge naslove iz lektire i knjige za djecu. Vjerujemo da će novi i lijepo uređen prostor knjižnice te potpuno nove knjige privući djecu da se u njemu druže te da svoje novo bogatstvo čuvaju za nove generacije.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 70.000,00 kn.

Kontakt: Osnovna škola Zadarski otoci Šibenska ulica 12, Zadar
Tel: 023 312 224
E-mail: os-zadar-009@skole.t-com.hr G. Branko Matulina (ravnatelj)