Donirajte online

Oprema za rehabilitaciju Vukovarskih leptirića

O udruzi: Udruga „Vukovarski leptirići“ djeluje od 2011. godine. Osnovali su je roditelji djece s teškoćama u razvoju koji nastoje osigurati kvalitetan i kontinuiran rad sa svojom djecom. Ciljna skupina za ovaj, kao i za sve druge projekte koje Udruga provodi, je osamdesetero djece u dobi od 2 do 12 godina s različitim motoričkim, intelektualnim, zdravstvenim i drugim poteškoćama. Budući da se radi o vrlo specifičnom području, gdje djeca nemaju pristup kvalitetnim terapijama i rehabilitacijskim programima, rad Udruge od iznimne je važnosti za ciljanu populaciju. Djeca u Udruzi prolaze različite rehabilitacijske programe koji im nisu dostupni u redovnom sustavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu: Projekt se odnosi na kupnju opreme za kvantnu integraciju primitivnih refleksa laserom i didaktičke opreme. Radi se o moćnoj kombinaciji lasera niske frekvencije, zvučne frekvencije i tehnike refleksne integracije s ciljem „restartiranja“ centralnog nervnog sistema. Terapija djeluje na način da se bržim i efikasnijim prijenosom impulsa (informacija) kroz mozak poboljšava komunikacija između mozga i tijela. Budući da primitivni refleksi obuhvaćaju sve što radimo, od pokreta do učenja, refleksnom integracijom se bitno poboljšava kvaliteta života korisnika te se doprinosi razvoju punih potencijala korisnika.

 

Vrijednost projekta: 70.000,00 kn

Kontakt:

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Velebitska 16b, Vukovar

Tel: +385 98 952 77 61

E-mail: vukovarski.leptirici@gmail.com

Gđa. Viktorija Matin, predsjednica