Donirajte online

Novo jahalište u Njivicama

 

O Udruzi: Centar za aktivnosti i terapiju uz pomoć životinja „Moj prijatelj“ osnovan je 2010. godine s ciljem provođenja programa unapređenja kvalitete života, terapije i edukacije. Osim terapijskog jahanja, udruga provodi i brojne druge programe, surađuje s različitim organizacijama, a sve u korist djece i mladih.

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu: Projekt se odnosio na financiranje materijala potrebnog za izgradnju vanjskog jahališta. Cilj je projekta djeci s teškoćama u razvoju omogućiti rehabilitaciju putem terapijskog jahanja, a zdravoj djeci omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kroz ovaj projekt djeca razvijaju različite vještine, kao što su komunikacijske i socijalne vještine, motoričke sposobnosti, samopouzdanje, kreativnost, emocionalne vještine i dr. Do realizacije ovog projekta terapijsko jahanje odvijalo se na improviziranom jahalištu, dok sada djeca mogu bezbrižno jahati na uređenom i sigurnom jahalištu.

 

Vrijednost projekta: 20.926,42 kn

Donator: Meggle

 

Kontakt:

Centar za aktivnosti i terapije uz pomoć životinja „Moj prijatelj“ Njivice

Stube put Kijca 5, Njivice

Tel: +385 98 656 671

E-mail: mojprijatelj.njivice@yahoo.com

Gđa Iva Dorčić Ljutić, predsjednica