Donirajte online

Novo dječje igralište u Centru “Juraj Bonači” Split

O projektu: Cilj projekta je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju boravak u dvorištu odnosno na igralištu škole koje će biti primjereno za svako dijete. Osim igre, taj prostor biti će pogodan i za kvalitetan boravak i provođenje programa te raznih aktivnosti na otvorenom prostoru što u konačnici poboljšava njihovo sveopće funkcioniranje. Ljuljačka,  klackalice, tobogan… motoričko-senzorno i pristupno su prilagođeni djeci i mladima iz Centra a samim time će odgajatelji, terapeuti i volonteri imati mnogo više mogućnosti u radu s njima.

 

O Centru: Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split ustanova je koja se bavi odgojem i obrazovanjem, provođenjem radnih aktivnosti, psihosocijalnom rehabilitacijom, njegom i zdravstvenom brigom, smještajem i prehranom djece, mladeži i odraslih osoba s posebnim potrebama. U sjedištu centra u kojem je uređeno igralište djeluje Odjel odgoja i obrazovanja u kojem se odvija obrazovni i rehabilitacijski rad te se pruža stručna pomoć djeci i mladeži. Sve to provodi se kroz individualizirane i specifične programe, a u obzir se uzimaju potrebe svakog individualnog korisnika. Osim toga, u Centru se pružaju i usluge stručne pomoći u obitelji, usluga rane intervencije te pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja. Za punoljetne korisnike postoje usluge stručne potpore u obavljanju poslova te pomoć pri zapošljavanju. Centar skrbi o 450 korisnika a rad je organiziran kroz razne jedinice i odjele, a pošto je s radom započeo 1971. godine došlo je vrijeme da se osim unutrašnjosti pažnja posveti i na eksterijer škole i samog Centra.

Vrijednost projekta: 76.179,38 kn

Donator: PIK Vrbovec – mesna industrija d.d.

Kontakt:

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split

Bruna Bušića 30, Split

Tel:: +385 21 530 663

Fax: +385 21 535 347

E-mail: centar.juraj.bonaci@gmail.com

Gđa Snježana Čotić, ravnateljica