Donirajte online

Novi UZV aparat za Klinički bolnički centar „Sestre Milosrdnice“

O projektu: Cilj projekta bila je nabava novog ultrazvučnog aparata koji bi osigurao kvalitetniju zdravstvenu skrb 2500 djece i mladih, koliko ih godišnje dođe u Kliniku za pedijatriju KBC-a „Sestre milosrdnice.“ Osim toga, kupnjom UZV aparata osiguralo se uvođenje dijagnostičke pretrage kojom se izbjegava obavljanje radiološke pretrage, što znači da djeca nisu izložena zračenju. Klinika je time postala jedini pedijatrijski odjel u državi koji primjenjuje ovakvu dijagnostičku metodu na uputnicu. UZV aparat korist će odjeli za endokrinologiju i dijabetes, gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu, Centar za poremećaje u jedenju djece i adolescenata, Odjel za neuropedijatriju i epileptologiju, te odjeli za hematologiju i nefrologiju.

O Klinici: Klinika pruža potrebnu zdravstvenu skrb djeci i mladima putem hitne medicinske pomoći, bolničkog liječenja te u obliku dnevne bolnice i poliklinike. Do sada su posjedovali UZV aparat star 10 godina koji više nije zadovoljavao minimum kvalitete potreban za vjerodostojno dijagnosticiranje.

Vrijednost projekta: 290.000,00 kn

Donator: Hipp Hrvatska

Kontakt:

Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ – Klinika za pedijatriju
Vinogradska cesta 29, Zagreb
Tel: 01/3787-342
Fax: 01/3768-284
Prof.dr.sc. Miroslav Harjaček, Predstojnik Klinike za pedijatriju