Donirajte online

“Korak dalje”, Daruvar

O Udruzi: Udruga „Korak dalje“ osnovana je 2001. godine s ciljem unaprjeđenja izvaninstitucionalne skrbi osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji na području zdravstva, socijalne skrbi i školstva. Udruga djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Program rada koji se na početku bazirao samo na pružanju stručne defektološke pomoći  i organiziranju slobodnog vremena djece/osoba s mentalnom retardacijom koja su izašla iz sustava obrazovanja, tijekom godina postepeno se proširivao sukladno povećanju potreba za kvalitetnijim rehabilitacijskim programima i udruživanjima roditelja.

O projektu: Udruga nam se obratila za pomoć u vidu financiranja sprava za izgradnju prvog dječjeg igrališta prilagođenog djeci s teškoćama u razvoju na području županije. Osim djece članova Udruge novo opremljeno igralište koriste i druga djeca, a na taj način se ujedno i promiče kvalitetna socijalizacija među djecom. Budući da djeca zbog svojih problema ionako najveći dio vremena provode u zatvorenom prostoru, ovaj projekt im je omogućio dodatne aktivnosti za stimuliranje njihovog razvoja na njima zabavan i zanimljiv način, a istovremeno im se pružila prilika za kvalitetan boravak na svježem zraku.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 49.781,25 kn.

Kontakt:

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Korak dalje“

Petra Preradovića 63, Daruvar

Tel/fax: 043 333 653

E-mail: udruga.korak.dalje@gmail.com

Gđa Vesna Rohlik, predsjednica