Donirajte online

Klinika za pedijatriju – Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje (Klinički bolnički centar Zagreb): Financiranje Bobath tečaja (međunarodni tečaj „Basic” Neurorazvojne terapije Bobath – NRT Bobath) za višeg fizioterapeuta


Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje je među najstarijim intenzivnim odjelima u ovom dijelu Europe. Jedina je ustanova koja može pružiti sveobuhvatno medicinsko zbrinjavanje najteže bolesne novorođenčadi. Zavod godišnje primi 550 do 650 djece.

Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje

Projekt: Svrha projekta je financiranje međunarodnog tečaja „Basic“ Neurorazvojne terapije Bobath za višeg fizioterapeuta iz Klinike za pedijatriju. NRT Bobath je manualna terapija koja omogućava normalni motorički razvoj djeteta s neurološkim problemima (kod nedonoščadi ili terminska novorođenčadi). Rana rehabilitacijska terapija preporučuje se u prevenciji nastanka težih neuroloških oštećenja. U Zavodu se svakoga dana neurorazvojna terapija provodi na 80% bolesnika. Vrlo je važno da terapeuti budu obučeni u skladu s najnovijim metodama i saznanjima, što na žalost nije uvijek moguće. Ovaj tečaj će terapeutu omogućiti značajno unapređenje rada s pacijentima.

Donacija: Udruga „RTL pomaže djeci“ i „Sajam za bebe“ (Udruga Moderna Hrvatska) zajedno će snositi troškove tečaja. Tečaj organiziraju Klinika za dječje bolesti – Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te Centar za rehabilitaciju „MIR“ iz Splita. Cijena tečaja je 30.000,00 Kn. Tečaj će se održati u Splitu, prvi dio od 21. 01. 2008. do 29. 02. 2008. i drugi dio od 17. 03. 2008. do 11. 04. 2008.

Više o Kliničko bolničkom centru Zagreb: www.kbc-zagreb.hr