Donirajte online

KBC Zagreb – Klinika za kirurgiju – Zavod za dječju kirurgiju i urologiju

O bolnici: Zavod za dječju kirurgiju i urologiju sastavni je dio Klinike za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Kao samostalni zavod za određenu vrstu kirurške problematike formiran je 1983. godine, nastavljajući tradiciju Odjela za dječju kirurgiju koji je na Kirurškoj klinici postojao do 1953. godine. Zavod za dječju kirurgiju i urologiju zbrinjava bolesnike životne dobi od 0 do 18 godina starosti. Godišnje se u Zavodu hospitalizira između 1100 i 1200 djece, a operira ih se oko 900-950.

O projektu: Kako je Zavod za dječju kirurgiju i urologiju 2009. godine preuređen i opskrbljen novim namještajem (novi ormari, bolesnički kreveti i sl.), Udruga „RTL pomaže djeci“ ga je, uz pomoć Dreft Fashion Weeka, odlučila učiniti još ljepšim i ugodnijim. Naime, financirala je nabavku uređaja perfuzora koji će svakodnevno biti korišten u medicinskim postupcima, a osigurala je i kvalitetne didaktičke igračke koje će djeci boravak u bolnici učiniti ugodnijim i zabavnijim.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 19.000,00 kn.

Donator: Dreft Fashion Week

Kontakt: KBC Zagreb – Klinika za kirurgiju Zavod za dječju kirurgiju i urologiju Kišpatićeva 12, Zagreb
Tel: 01 238 8097 Prof. dr. Mate Majerović (predstojnik Klinike za kirurgiju)