Donirajte online

Društvo “Naša djeca” Opatija

O udruzi: Društvo „Naša djeca“ nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece školske i predškolske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava RH te željama i potrebama djece i njihovih roditelja. U aktivnostima Udruge (plesne skupine, dječji forumi, likovno-kreativne radionice, radionice za djecu s posebnim potrebama, otvoreni telefon, savjetovalište za djecu i roditelje, individualan rad…) sudjeluje oko 400 djece s područja Grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Moščeničke Drage. Za roditelje su često organizirane tematske radionice te Škola djelotvornog roditeljstva. Udruga je također i pokretač velike akcije „Gradovi/općine – prijatelji djece“ u Opatiji i Lovranu. Radom i zalaganjem doprinijela je poboljšanju kvalitete života djece na spomenutim područjima.

O projektu: Iz Udruge „Naša djeca“ poslana je molba za opremanjem logopedskog kabineta u Opatiji sredstvima nužnim za profesionalnu pomoć djeci s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju. Oprema, između ostalog, uključuje Beringherov digitalni set aparat, računalni program za terapiju mucanja, program za terapiju artikulacije, audiometar, dijagnostički komplet, edukativni komplet za korekciju izgovora i dr. Korisnici projekta bit će djeca s problemima sluha i govora, kojih je, na žalost, sve više. Otvaranjem i opremanjem ovog kabineta u Opatiji, uvelike je olakšan život djeci i roditeljima jer su do sada trebali putovati u Rijeku kako bi dobili potrebnu stručnu pomoć, a sada im je ona puno pristupačnija.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 53.460,87 kn.

Kontakt: Društvo „Naša djeca“ Opatija M.Tita 157, 51 410 Opatija
E-mail: dnd-opatija@net.hr
Web: www.dnd-opatija.hr Gđa. Sanja Škorić (tajnica Društva)