Donirajte online

Dječji centar Čakovec: “Opremanje vrtićkih skupina djece u godini pred polazak u školu” – nabava didaktičke opreme

O centru: Dječji centar Čakovec samostalna je ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece. Rad centra odvija se na devet lokacija u trideset i osam odgojnih skupina koje pohađa osam stotina dvadeset i četvero djece.

O projektu: Dječji centar Čakovec zatražio je pomoć od Udruge “RTL pomaže djeci” za opremanje prostora vrtićkih skupina djece u godini pred polazak u školu. Svrha je projekta nabaviti kvalitetnu opremu i materijale za rad s djecom u programu predškole te na taj način poticati i razvijati sve djetetove aktualne i potencijalne mogućnosti. Cilj je programa predškole da dijete stekne osnovna znanja i vještine koje su mu potrebne za daljnji razvoj i uspješno uključivanje u osnovnoškolski program. Prostor u kojem djeca borave mora biti u funkciji razvoja, učenja i aktivnosti djece u godini pred polazak u školu. Zahvaljujući ovoj donaciji Dječji centar Čakovec bit će u mogućnosti primiti znatno veći broj djece u program predškole.

Donacija: za ovaj projekt ukupno je prikupljeno 50.000 kuna.

Kontakt: Dječji centar Čakovec Lavoslava Ružičke 2, 40 000 Čakovec
Tel: 040 390 501
Fax: 040 391 510
E-mail: pedagog@djc-ck.hr,
Web: www.ipc.hr/dcentar/index.htm Gđa. Lidija Varošanec, ravnateljica