Donirajte online

Centar za rehabilitaciju Zagreb – Sloboština

O Centru: Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Sloboština otvorena je 1984. godine. Centar kroz interdisciplinarni i timski rad provodi kompleksnu rehabilitaciju djece s umjerenim, težim i teškim intelektualnim teškoćama, te dodatnim motoričkim oštećenjima i psihičkom bolešću. U predškolske, osnovnoškolske i programe psihosocijalne rehabilitacije uključeno je 181 dijete.

O projektu: Projekt „Senzomotorna stimulacija u svakodnevnoj rehabilitaciji djece“ odnosi se na opremanje šest skupina kvalitetnom didaktičkom opremom za senzomotornu stimulaciju. Korisnici centra u većini slučajeva imaju problema sa senzornom integracijom što im otežava učenje novih sadržaja, pokreta, glasova, usvajanje novih vještina koje su im neophodne za svakodnevno funkcioniranje. Ovim projektom omogućili smo djeci koja svakodnevno borave u centru optimalnu habilitaciju putem posebnih terapijskih postupaka primijenjenih od strane posebno educiranih terapeuta – SI pedagozi. U kvalitetno opremljenom prostoru uz podršku stručnog osoblja djeca će znatno bolje napredovati što će u konačnici rezultirati kvalitetnijim životom, kako djece, tako i njihovih obitelji.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 64.658,25 kn.

Kontakt:

Centar za rehabilitaciju Zagreb, Podružnica Sloboština

Nikole Andrića 3, Zagreb

Tel: 01 6640 166

Fax: 01 6640 167

E-mail: slobostina@crzagreb.hr

Web:   www.crzagreb.hr

Gđa Vesna Muraja, ravnateljica