Donirajte online

Centar za rehabilitaciju Silver

O Centru: Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu Europe, koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi). Osnovni programi Centra proizišli su iz programa koje je provodila Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, koja je uz Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH i Grada Zagreba suosnivač centra.

O projektu: Projekt se odnosi na financiranje uređenja i opreme za kabinet u kojem se provodi terapija senzorne integracije uz terapijskog psa. Radi se o jedinstvenom pristupu u terapiji senzorne integracije te o inovativnom pristupu u ovom dijelu Europe. Terapijski psi su posebno školovani psi s terapijskom namjenom. Ovaj projekt će doprinijeti napretku u senzornoj integraciji djece s teškoćama u razvoju, što je ključni preduvjet za njihovo uspješnije i bolje uključivanje u svakodnevni život i u život zajednice.

Djeca s poremećajem senzorne integracije ili preslabo, ili prejako reagiraju na senzorne podražaje te je potrebno harmonizirati njihovo senzorno doživljavanje kako bi mogli pokazivati primjerene motoričke odgovore na poticaje izvana.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 120.240,13 kn.

Sponzor projekta: Meggle Hrvatska d.o.o.

Kontakt:       

Centar za rehabilitaciju Silver

Štefanovec 34, Zagreb

Tel: 01 2394 450

E-mail: centar.siver@czrs.hr

Web: www.czrs.hr

Gosp. Marijan Alfonzo Sesar, ravnatelj