Donirajte online

Centar “Rudolf Steiner”: “Rehabilitacija mentalno retardirane djece i mladih u fizioterapijskom tretmanu”

O centru: Centar je osnovan 1968. godine s ciljem obavljanja djelatnosti osnovnog školstva za djecu i mlade s umjerenom i lakom mentalnom retardacijom s utjecajnim teškoćama u razvoju, uz pružanje usluga smještaja. Centar je smješten u Daruvaru i u njemu boravi stotinjak korisnika.

O projektu: Centar “Rudolf Steiner” obratio se Udruzi “RTL pomaže djeci” sa zahtjevom za opremanje fizioterapeutskog kabineta i sportske dvorane s ciljem provođenja rehabilitacije za mentalno retardiranu djecu i mlade korisnike Centra. Cilj je Centra da fizioterapija i kineziterapija kao specifični programi rehabilitacije postanu dio kontinuiranog kurativnog i preventivnog rada, kako bi se pridonijelo što zdravijem i pravilnijem rastu i razvoju štićenika Centra.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 16.000 kn

Kontakt: Centar “Rudolf Steiner” Masarykova 85, 43 500 Daruvar
Tel: 043 333 544,
Fax: 043 331 320
E-mail: centar.steiner.daruvar@bj.t-com.hr Gdin. Miroslav Farkaš, ravnatelj