Donirajte online

Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja

O Domu: Ustanova je započela s radom prije više od 15 godina, u suradnji s austrijskim Caritasom, kao utočište za ratne stradalnike, prognane i izbjegle žene s djecom. Nakon završetka rata, korisnice doma postaju majke i djeca, žrtve obiteljskog nasilja. Od osnutka, Dom svojim programima pripreme i osnaživanja majki i djece djeluje resocijalizacijski i rehabilitacijski. Posebna se pažnja posvećuje skrbi djece kojima je posebna pomoć potrebna u prevladavanju proživljenih trauma, pomoći u učenju, organizacije slobodnih aktivnosti i dr. Djelatnici Doma posebnu pažnju posvećuju suzbijanju „transgeneracijskog nasilja“, kako bi djeca naučila da nasilje nije prihvatljiv obrazac ponašanja. Također, jedna od važnih aktivnosti je i osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti za postojanje problema obiteljskog nasilja i njegovih teških posljedica.

O projektu: Dom se obratio Udruzi „RTL pomaže djeci” s molbom za financiranje uređenja polivalentnog sportskog igrališta za svoje korisnike.Kroz svakodnevni rad s djecom, postalo je jasno kako sportske aktivnosti djeci pomažu u prevladavanju negativnih osjećaja (izbacivanje nagomilane ljutnje, bijesa ili otpora) kroz sudjelovanje u grupnim igrama i fizičkim aktivnostima. Budući da djeca, radi sigurnosnih razloga i uistinu teških prilika u obiteljima, nisu u mogućnosti odlaziti na javna sportska igrališta (a ni sudjelovati u izvanškolskim aktivnostima), ovo će im igralište omogućiti kvalitetno osmišljeno provođenje slobodnog vremena, osjećaj zajedništva, zdravog natjecateljskog duha i socijalizaciju među djecom.

Donacija: Ukupna vrijednost donirana za ovaj projekt iznosi 92.979,00 kn.

Donator: Tisak Media

Kum projekta: Antonija Šola

Kontakt: Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja p.p. 76, 51 000 Rijeka
Tel: 051 672 607
E-mail: suzana.samardzic@ri.t-com.hr
Web: www.sv-ana.org Sestra Suzana Samardžić (ravnateljica)