Donirajte online

Asistivna tehnologija u Centru za odgoj i obrazovanje “Goljak”

O projektu: Projektom je osigurana prilagođene računalna oprema, vizualna pomagala i komunikatori. Budući da se radi o djeci s oštećenjem organa i organskih sustava koja zbog svojih motoričkih, vizuoperceptivnih i govornih ograničenja često nisu u mogućnosti pisati ili komunicirati sa svojom okolinom na standardan način, ovim projektom omogućena im je komunikacija s okolinom, informatičko opismenjavanje, praćenje nastavnog procesa i aktivno sudjelovanje u procesu odgoja i obrazovanja.

 

 

 

 

O centru: Centar za odgoj i obrazovanje „Goljak“ djeluje od 1946. godine. Osnovna djelatnost Centra je odgoj, obrazovanje i rehabilitacija djece i mladih s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima. Programi Centra su predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolsko obrazovanje i program radnog osposobljavanja za mlade do 21 godine starosti. U neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djecom rade stručnjaci različitih profila dok je osnovno načelo rada s djecom individualizirani pristup u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima svakog pojedinog učenika. Iako se radi o djeci koja imaju značajne teškoće u motoričkom smislu, njihove intelektualne mogućnosti variraju od prosjeka do nadprosječnog intelektualnog funkcioniranja. S obzirom da su djeca u Centru uključena u cjelodnevni boravak, navedena oprema neće samo omogućiti kvalitetniju rehabilitaciju i školovanje, pripremu za što samostalniji život nego će im omogućiti i kvalitetno provođenje slobodnog vremena te maksimalno iskorištavanje preostalih potencijala.

 

 

 

 

Vrijednost projekta: 90.145,15 kn

Donator: Splitska banka

 

Kontakt:

Centar za odgoj i obrazovanje “Goljak”

Goljak 2, Zagreb

Tel: +385 1 4824 179

E-mail: centargoljak@centar-odgojiobrazovanje-goljak.skole.hr

Gdin. Željko Kranjec, ravnatelj